Alfabetyczny indeks nazw własnych galerii
S
S, Galeria, Koło Naukowe Studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika; Toruń

Scena Plastyczna KUL, Galeria Sztuki; Lublin

Spiż 7, Galeria; Gdańsk

Szara, Galeria; Cieszyn

Starmach, Galeria; Kraków

Sukiennice Galeria Sztuki ZPAP Oddz. w Krakowie

DALEJ