Alfabetyczny indeks nazw własnych galerii
N
Nadbałtyckie Centrum Kultury; Gdańsk

Nad Wisłą, Galeria; Toruń

Na Piętrze, Galeria Związku Artystów Plastyków; Toruń

Nowosądecka Mała Galeria, Nowy Sącz

DALEJ